Παρίσσης Γεώργιος

Ιδιοκτήτης Ακαδημίας - Προπονητής Τένις

Σπουδές
Δίπλωμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου Ρουμανίας
Ειδίκευση
Αντισφαίριση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

-Δίπλωμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βουκουρεστίου Ρουμανίας

-Ειδικότητα : Αντισφαίριση

– Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προπονητή Αντισφαίρισης

– Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ :

– Προπονητής ClubT.C.BBουκουρεστίου

– Προπονητής Ο.Α.Χαλκίδας

– Προπονητής Ακαδημία Φώτης Βαζαίος

– Προπονητής επί 13 χρόνια στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αγίου Σουλά Ρόδου

– Προπονητής επί 4 χρόνια στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα Ρόδου