Παρίσσης Γεώργιος

GeorgeParissis

Ιδιοκτήτης Ακαδημίας - Προπονητής Τένις

Σπουδές
Δίπλωμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου Ρουμανίας
Ειδίκευση
Αντισφαίριση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

-Δίπλωμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βουκουρεστίου Ρουμανίας

-Ειδικότητα : Αντισφαίριση

- Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προπονητή Αντισφαίρισης

- Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ :

- Προπονητής ClubT.C.BBουκουρεστίου

- Προπονητής Ο.Α.Χαλκίδας

- Προπονητής Ακαδημία Φώτης Βαζαίος

- Προπονητής επί 13 χρόνια στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αγίου Σουλά Ρόδου

- Προπονητής επί 4 χρόνια στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα Ρόδου